عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300
درباره قرآن کریم / مقدام الحضری (قاری مصری) (کلیک کنید)

آخرین فایلهای قرآن کریم / مقدام الحضری (قاری مصری)

عنوان زمان

1-قرائت ترتیل سوره مبارکه حمد-مقدام الخضری قاری مصری

00:37

2-قرائت ترتیل سوره مبارکه بقره-مقدام الخضری قاری مصری

02:26:37

3-قرائت ترتیل سوره مبارکه آل عمران-مقدام الخضری قاری مصری

01:22:16

4-قرائت ترتیل سوره مبارکه نساء-مقدام الخضری قاری مصری

01:26:45

5-قرائت ترتیل سوره مبارکه مائده-مقدام الخضری قاری مصری

56:52

6-قرائت ترتیل سوره مبارکه انعام-مقدام الخضری قاری مصری

01:12:40

7-قرائت ترتیل سوره مبارکه اعراف-مقدام الخضری قاری مصری

01:06:55

8-قرائت ترتیل سوره مبارکه انفال-مقدام الخضری قاری مصری

25:47

9-قرائت ترتیل سوره مبارکه توبه-مقدام الخضری قاری مصری

51:18

10-قرائت ترتیل سوره مبارکه یونس (ع)-مقدام الخضری قاری مصری

38:47

11-قرائت ترتیل سوره مبارکه هود (ع)-مقدام الخضری قاری مصری

39:31

12-قرائت ترتیل سوره مبارکه یوسف (ع)-مقدام الخضری قاری مصری

40:02

13-قرائت ترتیل سوره مبارکه رعد-مقدام الخضری قاری مصری

18:28

14-قرائت ترتیل سوره مبارکه ابراهیم-مقدام الخضری قاری مصری

17:34

15-قرائت ترتیل سوره مبارکه حجر-مقدام الخضری قاری مصری

13:26

16-قرائت ترتیل سوره مبارکه نحل-مقدام الخضری قاری مصری

42:02

17-قرائت ترتیل سوره مبارکه اسراء-مقدام الخضری قاری مصری

37:54

18-قرائت ترتیل سوره مبارکه کهف-مقدام الخضری قاری مصری

34:57

19-قرائت ترتیل سوره مبارکه مریم-مقدام الخضری قاری مصری

22:01

20-قرائت ترتیل سوره مبارکه طه-مقدام الخضری قاری مصری

29:19
فایلهای قرآن کریم / مقدام الحضری (قاری مصری) با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره