عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: هرکس غم روزى‌ خود را بخورد، برایش یک گناه نوشته مى‌شود. امالى طوسى، ص300

آخرین فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالرحمن سید طبیب (قاری مصری)

عنوان زمان

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره حمد

00:46

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره بقره

02:15:12

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره آل عمران

01:19:01

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره نساء

01:12:28

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره مائده

51:54

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره انعام

56:00

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره اعراف

01:04:23

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره انفال

25:02

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره توبه

50:30

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره یونس (ع)

39:47

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره هود (ع)

36:33

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره یوسف (ع)

34:00

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره رعد

18:59

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره ابراهیم (ع)

20:»13

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره حجر

14:41

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره نحل

41:11

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره اسراء

33:15

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره کهف

31:41

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره مریم (س)

21:09

محمود عبدالرحمن-تلاوت ترتیل قرآن کریم سوره طه

31:34
فایلهای قرآن کریم / محمود عبدالرحمن سید طبیب (قاری مصری) با موضوع   ترتیل به تفکیک سوره