عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

آخرین فایلهای بیماری ها / مشکلات خونریزی در زنان

عنوان زمان

خونریزیهای غیرطبیعی-داروها و درمانها (خانم دکتر کاشانیان)

01:08

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی به صورت لخته ای (خانم دکتر کاشانیان)

01:42

خونریزیهای غیرطبیعی-علت پریود نامنظم (خانم دکتر کاشانیان)

01:10

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی طولانی (خانم دکتر کاشانیان)

00:35

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی در براشتن رحم (خانم دکتر کاشانیان)

01:00

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی بعد از کورتاژ (خانم دکتر کاشانیان)

01:14

خونریزیهای غیرطبیعی-اختلال در هرمون ها (خانم دکتر کاشانیان)

02:58

خونریزیهای غیرطبیعی-مصرف قرص LD (خانم دکتر کاشانیان)

04:29

خونریزیهای غیرطبیعی-علت کلّی خونریزی طبیعی (خانم دکتر کاشانیان)

01:47

خونریزیهای غیرطبیعی-خونریزی غیر طبیعی و اقدامات پزشکی و درمانی(خانم دکتر کاشانیان)

02:24

خونریزیهای غیرطبیعی-علت بعد از زایمان (خانم دکتر کاشانیان)

03:49

خونریزیهای غیرطبیعی-تخمدان پلی کیستیک (خانم دکتر کاشانیان)

04:04

خونریزیهای غیرطبیعی-اهمیت خونریزی (خانم دکتر کاشانیان)

02:05

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی در بعد از یائسه گی (خانم دکتر کاشانیان)

00:52

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی در قبل از بائسه گی (خانم دکتر کاشانیان)

01:49

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی بعد از دوران بلوغ (دکتر کاشانیان)

01:37

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی در ابتدای دوران بلوغ(خانم دکتر کاشانیان)

02:30

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی درخردسالان (خانم دکتر کاشانیان)

01:05

خونریزیهای غیرطبیعی-علت خونریزی در نوزادان (خانم دکتر کاشانیان)

02:15
فایلهای بیماری ها / مشکلات خونریزی در زنان با موضوع   خونریزی و قاعدگی