بازدید معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی سازمان اوقاف و امور خیریه و تعدادی از همراهان

امروز جناب آقای روح الامینی معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی و جناب حجه الاسلام حسنی نیا مدیرکل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه به همراه تنی چند از مسئولین این سازمان از موسسه فرهنگی هنری راسخون بازدید کردند.