خسارت وارد شده به آثار هنری ایران در جنگ تحمیلی با عراق در مستند «خشت و خشم»

«خشت و خشم» مستندی ۴۵ دقیقه‌ای به کارگردانی مشترک فضل‌اله تاری و امیر امیری است که خسارت وارد شده به آثار هنری ایران در جنگ تحمیلی با عراق را به تصویر می‌کشد.

 

به گزارش راسخون به نقل از فارس ، «خشت و خشم» مستندی ۴۵ دقیقه‌ای به کارگردانی مشترک فضل‌اله تاری و امیر امیری است که خسارت وارد شده به آثار هنری ایران در جنگ تحمیلی با عراق را به تصویر می‌کشد.

 

فضل‌اله تاری در ارتباط با این مستند گفت: تهران، اصفهان، لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و آذربایجان غربی هفت استانی هستند که بیشترین آسیب را به لحاظ تخریب آثار هنری در طول جنگ تحمیلی دیده‌اند و در این مستند، بر وضعیت فعلی این آثار متمرکز شده‌ایم.

 

وی در ادامه افزود: براساس یکی از مواد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻻﻫﻪ «دﺷـﻤﻦ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺼـﻤﺎﻧﻪ، ﺳـﺮﻗﺖ، ﻏﺎرت ﯾﺎ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از اﻣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارد، آﺛﺎر ﻫﻨﺮی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، آرﺷﯿﻮ) و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﻣﻮزه، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺰن و ﻣﺄﻣﻦ) و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ خودداری کند»؛ اما دشمن بعثی این قانون بین‌المللی را زیرپا گذاشت و ضرباتی به آثار تاریخی چون «چغازنبیل» وارد کرد که حتی برخی از آن‌ها، امروز که از این آثار سخن می‌گوییم، وجود خارجی ندارند.

 

این مستندساز تصریح کرد: ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد و این دادگاه پرونده‌ای تشکیل داد که ما در مستند «خشت و خشم» ماجراهای این پرونده را روایت می‌کنیم. به همین دلیل باید با استفاده از مواد آرشیوی به دست آمده و متون تحقیقاتی فیلمنامه‌ای بنویسیم که بتوان براساس آن با برنامه‌ای دقیق فیلمبرداری را پیش برد؛ چرا که احتمالاً برای به تصویر کشیدن آثار مدنظر باید به 21 شهر سفر کنیم و می‌بایست هزینه‌‌ها را به حداقل برسانیم.

 

وی در خصوص پژوهش‌های انجام شده برای ساخت این مستند خاطرنشان کرد: با توجه به فضای جغرافیایی گسترده‌ای که در «خشت و خشم» مدنظر داریم، نیاز به تحقیقات وسیعی وجود دارد. بخشی از تحقیق شامل پیدا کردن مواد آرشیوی است که سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی، سازمان صدا‌و‌سیما و کتابخانه ملی بخشی از منابع مورد نیاز ما را در اختیار دارند و تیم تحقیقاتی ما را در حال حاضر در پی آن هستند.

 

تاری در پایان صحبت‌هایش گفت: بخشی از تحقیق، پیش از تصویب طرح در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آغاز شده بود اما از هفت ماه پیش این تحقیقات به صورت جدی در حال انجام است. در هر استانی تحقیقاتی مجزا انجام می‌دهیم و به همین دلیل پروسه تولید طولانی را در پیش خواهیم داشت. ضمن اینکه تصمیم داریم از اردیبهشت 96 فیلمبرداری این مستند را آغاز کنیم.

 

/117/