گزارش تصویری / وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولین نظام با حضور در حسینیه جماران با پیکر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند

 

* برای مشاهده در اندازه بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید *

 

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران       وداع با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران

 

منبع : تسنیم ( حامد ملک پور ) - مهر ( مهران ریاضی - محمد رضا عباسی )

/117/