دریافت ضد باج افزار بومی Wanna Crypt
 اطلاعیه مرکز ماهر در خصوص نحوه دریافت ضد باج افزار بومی Wanna Crypt 
 

لازم به ذکر می باشداین ابزار توسط مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته و در پیشگیری کامل از آلودگی  به باج افزارها از جمله باج افزار مذکور موثر شناخته شده است. لذا عموم کاربران می توانند با کلیک بر روی "دریافت نرم افزار"  نسبت به  دریافت و استفاده از نرم افزاراقدام نمایند.
 

دریافت نرم افزار


 " پیش تر نیز دستورالعملی توسط مرکز ماهر درخصوص نحوه مقابله و پیشگیری از باج افزار wanna crypt  ارایه شد  که از این  قسمت  میتوانید دریافت نمایید. " 


/117/