تخم مرغ های خورشیدی ، سوناهای کوچک + عکس
این تخم مرغ های طلایی توسط هنرمندان سوئدی طراحی شده است و بنام تخم مرغ خورشیدی نامگذاری شده و یک سونای کوچک می باشند که استفاده کنندگان از آنها می توانند در شمال سوئد از آنها استفاده نمایند.

به گزارش راسخون ، آنها در Kiruna واقع در شمالی ترین قسمت سوئد نصب شده اند و به تدریج در جاهای دیگر هم اجرا می شوند.این شهر به دلیل حفاری های شدید معدن ، خالی شده است، امید است که این سوناها باعث شود افراد دور هم جمع شوند و در مورد نتایج و علائق گفتگو کنند.

تخم مرغ های خورشیدی در ابعاد  455* 567 * 588  بوده و از چوب ساخته شده و با 69 قطعه ورق طلایی رنگ استیل پوشانده شده است.داخل آن از جنس چوب کاج و نیمکت داخل آن از جنس سپیدار می باشد.

نور آن از جنس نورافشانی LED بوده که نیروی آن با باطری تأمین می شود.

این تخم مرغ ها ظرفیت 8 نفر را دارد .دمای داخل آنها می تواند به 85 سانتیگراد برسد که مانند دمای سونا بوده و افراد می توانند عرق کنند.
 
Egg-shaped sauna
Egg-shaped sauna

منبع : newatlas
مترجم : فرزانه عالی نژادیان

/117/