تشخیص رسیدگی گوجه ها با لیزر + عکس
وقتی گوجه فرنگی می رسد ، رنگ آن از شبز به قرمز تغییر می کند.بررسی آنها وقتی در اوج رسیدن هستند با چشم غیر مسلح انجام می شود.

به گزارش راسخون ، تحقیقاتی در دانشگاه باسک کانتری اسپانیا انجام شده که بر اساس آن تولیدکنندگان می توانند با استفاده از لیزر گوجه فرنگی ها را مورد بررسی قرار دهند.

محققان با استفاده از نور لیزر از رسیدگی گوجه فرنگی ها را بررسی می کنند.دستگاه ساخته شده بر اساس پراکندگی ملکول نور ، رسیدگی محصول را نشان می دهد.دستگاه های قابل حملی ساخته شده اند که می توانند در مزرعه رسیدگی محصول را نشان دهند.

یکی از محققان می گوید وقتی گوجه سبز است ، رنگدانه های اصلی آن کلروفیل و کوتیکول های مومی می باشند.وقتی از سبز به رنگ نارنجی در می آیند ، ترکیبات متفاوت دیگری در آنها مشاهده می شود و کاروتنوئیدها فعال می شوند.گوجه تا وقتی که به نقطه مطلوب برسد به تدریج مواد غذایی را جذب می کند.به بیان دیگر لیکوپن (کاروتنوئید قرمز ) در حداکثر مقدار خود است.پس از آن گوجه میزان کاروتنوئید خود را از دست می دهد و بیش از حد رسیده می شود.

این تکنولوژی می تواند برای ارزیابی گیاهان دیگری که رنگ آنها در زمان رسیدن تغییر می کند، استفاده شود و برای کدو تنبل هم آزمایش موفقی داشته است.

tomatoes

منبع : University of the Basque Country
مترجم : فرزانه عالی نژادیان

/117/