کشور ما هم داغدار گل به خودی است
 بعد از گل به خودی بازیکن مراکشی که باعث شد چند روزی ایران صدر نشین گروه مرگ شود، عده ای از مردم همیشه در صحنه به فکر دلداری و تشکر افتادند ، جا دارد برای دلداری این بازیکن ناکام چند سطری هم از گل به خودی زن های داخلی بنویسیم...راسخون : بعد از گل به خودی بازیکن مراکشی که باعث شد چند روزی ایران صدر نشین گروه مرگ شود، عده ای از مردم همیشه در صحنه به فکر دلداری و تشکر افتادند و بعضی هم دنبال معرفی یک گل به خودی زن در تیم های دیگر گروه برای بازی های بعد افتادند.

بگذریم جا دارد برای دلداری این بازیکن ناکام چند سطری هم از گل به خودی زن های داخلی بنویسیم.

*عده ای هستند که نمی دانم چرا همیشه دنبال غربی شدن و غربی بودن هستند، همان هایی که می گفتند باید از فرق سر تا نوک پای ما غربی بشود و الّا پیشرفتی در کار نیست. از آن زمان تا الان همیشه هستند عده ای از سینه چاکان و مسئولین به ظاهر داخلی که علاقه ای ویژه به سرزمین های غیر دالی دارند و این عشق و علاقه را با حضور خود و یا فرستادن فرزندانشان در ممالک غربی به نوعی علاقه و وفاداری خود را ثابت کردند و این اظهار محبت به حدّی است که گویی به نوعی در حال ادای دِینی سنگین به غیر خودی ها هستند.

*در داستان هسته ای و برجام هم عزیزان و ژن خوب هایی داریم که بی مثالنند و از ابتدای مذاکرات و تا تصویب برجام و حتی تا آخرین لحظات که بنده مشغول نوشتن شرح حالشان هستم، باز هم امیدوارند که کدخدای جدید آبروی امضای قبلی ها را نگه دارد و کمی هم دلش برای این عزیزان بسوزد که نسوخت و الان امید به کشور های دیگری دارند که خودشان گردنشان زیر تیغ کدخداست و هر روز یکی از صنایع وابسته و زیر مجموعه آنها با توجه به عدم خروج کشورشان از برجام به خاطر تحریم های امریکا، از همکاری و ادامه مشارکت در برنامه ها و صنایع زیر ساخت، انصراف دادند.

*در عرصه مسائل حقوقی و دینی و سیاسی و ... تنی چند از سلبریتی های عزیز هم داریم که تا دلتان بخواهد خود را متخصص می دانند و ما نمی دانیم چقدر مسلمانند، زیرا با اجرای حدود و قصاص مشکل دارند و در اجرای اولیات شرع و اسلام مشکل دارند و به نوعی خود را هم مخالف نشان می دهند البته تا جایی که برایشان درد سر نشود، ولی خارج از مرزها راحت تر ابعاد درونی خود را نشان می دهند. هر وقت هم بهشان انتقاد می کنی، سریع فرافکنی کرده و خود را تبرئه کرده و به منتقدان می تازند که بله شما با مشهوریت و مقبولیت ما مشکل دارید و ... خوب اگر ما با کار خوب و کمپین عاقلانه و با منفعت مشکل داشتیم از کمپین های متعدد مانند "نه به خرید کالای گران" که توسط یکی از فوتبالیست ها شروع شده حمایت نمی کردیم.
 
به قلم : حجت السلام مرتضی باقری
 

مطلب مرتبط :
پیروزی شیرین برابر مراکش در آخرین لحظات
راه اندازی کمپین «نخریدن خودرو»
استعلام برای آقازاده های خارج رفته
خروج آمریکا از برجام