تجاوز پدر روحانی
نتایج یکی از جامع‌ترین تحقیقاتی که کلیسای کاتولیک درباره آزار جنسی کودکان و تخلف‌ کشیش‌های کاتولیک تا به حال در آمریکا انجام داده است، نشان دهنده آن است که از دهه ۱۹۴۰ تا به امروز بیش از هزار کودک توسط کارکنان این کلیسا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند و اخباری از این قبیل بسیار بدیهی است، چون غریزه جنسی از قوی‌ترین قوایی است که در انسان نهادینه شده است و اگر کسی بخواهد نسبت به این غریزه بی‌توجهی و یا آن را سرکوب کند، طغیان و سرکشی پنهانی را در بر دارد....


راسخون : در وجود انسان خواسته‌ها و غرائز گوناگونی وجود دارد و راه ارضاء و تامین آنها نیز در خارج مهیاست یعنی اگر انسان تشنه می‌شود، خداوند در بیرون آب را خلق کرده است و اگر گرسنه شود، غذا را در دسترس او قرار داده است.
اگر میل جنسی را در انسان قرار داده، راه رفع آن نیاز را هم مشخص کرده است و به هر حال امکان ندارد که خداوند در درون انسان میل و غریزه‌ای را قرار داده باشد و در خارج راه تامین آن را فراهم نکرده باشد؛ چون مقتضای عدالتش این است که هر چیزی را در جای خود قرار بدهد.
حال اگر انسان بخواهد از حالت تعادل خارج شود و امیال درونی خود را رها و یا سرکوب کند، نتیجه‌اش افراط یا تفریط است. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد میل جنسی خود را رها کند، نتیجه‌ای جز فساد و فحشاء در پی ندارد، چون رها کردن میل جنسی و تسلیم شدن و در معرض تحریکات و تهییجات در آوردن، آن را دیوانه می‌سازد، و چون این امکان وجود ندارد که هر خواسته‌ای برای هر فردی برآورده شود، بلکه امکان ندارد همه‌ی خواسته‌های بی پایان یک فرد برآورده شود، غریزه بدتر سرکوب می‌شود و عقده‌ی روحی به وجود می‌آید، چون پرورش دادن استعدادها غیر از پر دادن به هوس‌ها و آرزوهای پایان ناپذیر است و یا بالعکس، کسی چون کشیش‌ها بخواهد این میل را در خود سرکوب کند، نتیجه‌اش ارضای پنهانی و نادرست است.

گزارش شده است طی ۷۰ سال گذشته بیش از ۳۰۰ کشیش کاتولیک در آمریکا، دست‌کم هزار کودک را مورد آزار جنسی قرار داده‌اند و در تمام این سال‌‌ها مقامات کلیسا تلاش کرده‌‌اند این موضوع را از افکار عمومی پنهان نگهدارند.
نتایج یکی از جامع‌ترین تحقیقاتی که کلیسای کاتولیک درباره آزار جنسی کودکان و تخلف‌ کشیش‌های کاتولیک تا به حال در آمریکا انجام داده است، نشان دهنده آن است که از دهه ۱۹۴۰ تا به امروز بیش از هزار کودک توسط کارکنان این کلیسا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند و اخباری از این قبیل بسیار بدیهی است، چون غریزه جنسی از قوی‌ترین قوایی است که در انسان نهادینه شده است و اگر کسی بخواهد نسبت به این غریزه بی‌توجهی و یا آن را سرکوب کند، طغیان و سرکشی پنهانی را در بر دارد.
کسی بخواهد از راه ازدواج نیاز جنسی‌اش را رفع نکند، به کودک آزاری روی می‌آورد؛ هرچند پدر روحانی باشد و در کلیسا به سر ببرد. مسیحیانی که به بهانه عبادت و خدمت در کلیسا ازدواج را بر خود حرام کرده‌اند، برای رفع نیاز خود به لواط روی آورده‌اند که گناهش به مراتب از زنا و استمناء سنگین‌تر است و قباحتش بیشتر.

استاد شهید مطهری در یک تمثیل واقعی، نتیجه‌ی سرکوب کردن امیال و عدم اشباع آن را متذکر می‌شوند. ایشان نقل می‌کنند: «افرادی پیدا می‌شوند (ما دیده‌ایم) که چون خود او مُعَمّم است، یک عبا و عمامه و نعلین تهیه می‌کند، بچه‌ی هشت ساله را عمامه سرش می‌گذارد، عبا به دوشش می‌اندازد و همراه خودش این طرف و آن طرف می‌برد. بچه بزرگ می‌شود در حالی که احتیاجات طبیعی وجودش برآورده نشده است، همواره به او گفته‌اند خدا، قیامت، آتش جهنم. تا در سنین بیست وچند سالگی، این قوای ذخیره شده، این شهوت‌ها و تمایلات اشباع نشده یک‌مرتبه زنجیر را پاره می‌کند. این بچه‌ای که شما می‌دیدید در اثر تلقین پدر در دوازده سالگی نمازش بیست دقیقه طول می‌کشید، نماز شب می‌خواند، دعا می‌خواند، یک‌مرتبه می‌بینید در بیست و پنج سالگی یک فاسق و فاجری از آب درمی‌آید که آن سرش ناپیداست. چرا؟
برای اینکه شما به بهانه‌ی مقامات عالیه‌ی روح، سایر غرایز او را سرکوب کرده‌اید. البته در غریزه‌ی بچه خدا بوده است، قیامت و عبادت بوده است، اما شما این غریزه‌ی خدا و عبادت و اینها را در حالی در این بچه تقویت کرده‌اید که جلوی سایر غرایز او را گرفته‌اید، سایر غرایز او را حبس کرده‌اید، عصبانی و ناراحت کرده‌اید، به زندان انداخته‌اید، حق و حظّ آنها را نداده‌اید، سهم آنها را نداده‌اید؛ دنبال فرصتی می‌گردند در یک فرصتی که برایشان پیش می‌آید، در یک وقت که بچه فیلمی را تماشا کند یا در مجلسی با یک زن جوان آشنا بشود، همان کافی است که این نیروهای ذخیره شده‌ی سرکوب شده، یک‌مرتبه زنجیرها را پاره کند و بکلی تمام آن ساختمانی را که پدر در وجود او به غلط ساخته است ویران سازد. درست مثل باروتی که منفجر بشود، منفجر می‌شود.» [1]

خلاصه آنکه اگر امروز می‌شنویم روحانیون مسیحی کژ راهه می‌روند، علتش همین خفه کردن و تحت فشار قرار دادن میل جنسی است؛ به مانند فنر که اگر فشاری بر آن وارد شود جمع می‌شود، ولی یک فرصت برایش کافی است که نیروی جمع شده‌ی در خود را رها سازد و آن هنگامی است که عامل فشار از روی فنر برداشته شود. در این صورت فنر به سرعت پرت می‌شود. مقدس نماهای مسیحی نشان دادند که در صورت بودن آب، شناگران ماهری هستند و چون آب را بر خود حرام کردند در مرداب دست و پا می‌زنند.

به قلم : محمد صالحی

پی نوشت :
[1]. مجموعه آثار شهید مطهری، ج23، ص 539.

مطلب مرتبط :
کلیسا : مفاسد مالی ، اخلاقی و سیاسی 1
کلیسا مفاسد مالی ، اخلاقی و سیاسی 2
پرونده ای علیه پاپ
فساد در کلیسا
چگونگی کنترل غریزه‌ی جنسی
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام