تاثیر السیتکس و حمایت رسانه ملی، گوگل و اپل را وادار به عقب نشینی کرد

 تاثیرگذاری گزارش السیتکس و حمایت و پوشش همه جانبه رسانه های ملی، گوگل و اپل را به عقب راند. در پی گزارش اخیر رصد و دیده بانی از رفتارهای سازمانی مرکز کیفیتهای برتر و انتقاد از عملکرد دوگانه غرب بالاخص در حوزه آی تی نسبت به ایران با استناد به تحریمها که منجر به چالشی برای بقاء مردم شده و حمایت و پوشش گسترده این گزارش از سوی خبرگزاریها و اصحاب رسانه، دو غول آی تی گوگل و اپل پا پس کشیدند.
 
به گزارش راسخون، مرکز کیفیتهای برتر بارقه ها و نشانه های تحمیل و تبعیضات خارجی که بر روی اینترنت بشکل نامحسوس و خزنده آغاز شده بود  را رصد و ردیابی نموده و  آغاز استانداردهای دوگانه با ایران و تبعیض در شبکه جهانی وب که حتی گریبان شرکتهای بزرگ ایرانی را یک شبه و بدون اطلاع قبلی گرفته و با استناد به تحریم به کام مرگ میفرستند را هشدار داده است.
 
این موضوع از آن جهت مهم است که نباید اجازه داد برداشتن بخشی از تحریمهای کمپانیهای فوق که گریبان ملت مظلوم ایران را گرفته با منت همراه شود بلکه نقش و تاثیر همکاریهای بین سازمانی در رصد و استخراج اطلاعات درست و همکاری در پوشش گزارشهای معتبر به مردم منتج به چنین دستاوردهایی میشود. که این مصداق بارز مکث و میل به تعالی گروهی و تعالی بین سازمانی است برای تاثیرگذاری و تغییر شرایط که، خوشبختانه کارساز واقع شد.
 
واقعیت امر آنست که در این فرآیند، تنها واقعیات به گوش مردم رسانده شد تا ماسک از چهره ها برداشته شود. این کمپانیها هر هدفی که دارند از به خطر افتادن وجه و اعتبار خود هراس دارند و ترس از اطلاع رسانی واقعیات دارند و از تاکتیکهای مختلفی برای تاثیر در اذهان مردم استفاده میکنند اما نمیتوانند بخاطر تحریم نکردن بر سر ما منت بگذارند.
 
این از آن جهت مهم است که بخشی از گزارش فوق مخصوصا به حوزه اینترنت مربوط میشود و به اعمال تحریمهای مغرضانه در این حوزه میپردازد و از آن انتقاد میکند و عقب نشینی در تحریم هم، به هر اندازه، در همین حوزه اتفاق افتاده است.
 
اگرچه مرکز کیفیتهای برتر رفع تحریمهای مذکور را بر ایرانیان کم تاثیر دانسته و تاکید داشته مردم نباید در داخل کشور نباید منتظر اتفاق خاصی باشند اما مهندس نقیه رئیس مرکز کیفیتهای برتر گفت این اول کار است و یکی از دلایل این موفقیت مرهون زیر ذره بین بردن عملکرد و زیر سوال بردن رفتار کشوری مدعی حقوق بشر با عملکردی دیکتاتوری است.
/2759/