کلیپ های صوتی کوتاه
عنوان زمان
استاد ماندگاری - سهم مسئولین در ساده سازی زیارت اربعین 00:01:43
آیت الله تحریری - حکمت زیارت چیست ؟ 00:08:20
چرا زیارت اربعین تاکید شده ؟ 00:11:21
آیت الله جاودان - اربعین جلوه اخلاص شیعه 00:10:06
جوانی که در شب عاشورا هم به فکر گناه بود... 00:13:59
آیت الله جوادی آملی - دوچیز خیلی مهم در دستگاه سیدالشهدا علیه السلام 00:06:36
استاد عالی - عالم همه قطره اند و دریاست حسین 00:03:31
استاد مهدی پیشوایی - مدائن کجاست ؟ 00:01:14
استاد مهدی پیشوایی - آیا امام حسین علیه السلام قصد جنگ داشتند ؟ 00:06:40
استاد مهدی پیشوایی - عبدالله بن زبیر چه کسی بود ؟ 00:09:31
استاد مهدی پیشوایی - سندیت درنگ امیرالمومنین علیه السلام در کشتن عمروبن عبدود 00:05:39
استاد مهدی پیشوایی - آیا سلمان فارسی ازدواج کرده بود ؟ 00:02:59
استاد مهدی پیشوایی - رأس الحسین در مصر چقدر صحت دارد ؟ 00:04:15
استاد مهدی پیشوایی - عمروبن عبدود چگونه از خندق عبور کرد ؟ 00:02:24
استاد مهدی پیشوایی - بحیرا راهب که بود ؟ 00:06:22
آیت الله مصباح یزدی - چه خوب باشی و چه بد کمکت میکنند 00:07:00
چرا امام حسین علیه السلام از لشکر دشمن مهلت خواست ؟ 00:03:22
دکتر خیراندیش - خواب و اهمیت آن 00:08:14
دکتر رفیعی- راه با حجاب کردن دختران امروزی 00:01:00
جنس هیزم جهنم از چیست ؟ 00:04:12