عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • برترین گل های جام جهانی 2018 روسیه
شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره
عنوان زمان
حجت الاسلام آتشکار - تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه 1 47:24
حجت الاسلام آتشکار - تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه 2 20:26
حجت الاسلام آتشکار - تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه 3 57:44
حجت الاسلام آتشکار - تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه 4 55:28
حجت الاسلام آتشکار - تفسیر زیارت جامعه کبیره جلسه 5 42:06
حجت الاسلام حسینی قمی - شهادت امام هادی علیه السلام - فرازهایی از زیارت جامعه کبیره - تصویری 21:50
حجت الاسلام حسینی قمی - شهادت امام هادی علیه السلام - فرازهایی از زیارت جامعه کبیره - صوتی 21:50
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 1 48:32
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 2 45:54
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 3 44:36
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 4 45:02
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 5 46:18
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 6 44:17
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 7 45:02
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 8 49:01
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 9 45:16
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 10 01:13:03
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 11 45:55
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 12 42:42
حجت الاسلام رنجبر - شرح زیارت جامعه کبیره - برنامه سمت خدا جلسه 14 36:58