عسل
زندگی و حفظ سلامت نسلهای اینده

عسل غذایی است سحر امیز که از سوی طبیعت به ادمی هدیه گردیده است .

 

ترکیب تغذیه ای عسل بر اساس کالری به ترکیب میوه ها نزدیک تر است تا شکر معمولی  قند مایع  یا هرگونه شیرین کننده ی دیگر .عسل حاوی فروکتوز (قند میوه)وگلوکز در نسبتهای تقریبا برابر به اضافه ی دیگر قندها ومواد مغذی گیاهی به دست امده از شهد و دانه ی گرده ی گل ها است.

عسل نوع سحرامیزی از انرژی خورشید است .این انرژی به شیوه ی پیچیده وبا این حال شناخته شده ای طی فرایندهایی تحت عنوان فتوسنتز تولید میگردد فرایندی که از ان رهگذر به وسیله ی گیاهان از ریشه و ساقه گرفته تا برگ و گل ها به اشکال متنوع غذا تولید میکنند.

گیاهان با کمک انرژی خورشید که تامین کننده سوخت این فرایند معجزه اساست دانه های گرده وشهد شیرین گلها را تولید میکنند.

گل باشهد شیرین  خود بسیاری از انواع حشرات را جهت گرده افشانی جلب میکند . تنها زنبور عسل این موجود فوق العاده است که شهد را به عسل تبدیل می کند که همان گونه که می دانیم در دوران باستان "غذای خدایان "نامیده میشد .

زنبور عسل حشره ویژه ای است که بدون وجود او حیات بسیاری از گیاهان روی کره زمین امکان پذیر نیست . تنها بخشی که از این موجود بی نظیر بی بهره است قطب جنوب است .

عسل به غیر از فروکتوز وگلوکز دست کم حاوی 16 نوع انتی اکسیدان می باشد در ضمن حاوی بیوفلاونوئید و مقدار کمی ویتامین اسیدهای امینه  عناصر معدنی ومقدار کمی انزیم وبسیاری مواد سودمند گیاهی دیگر نیز می باشد که قابلیت جذب بلادرنگ به درون بدن برای تولید انرژی را نیز داراست.

 

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 1 شهریور 1392  ساعت 10:09 ب.ظ | نظرات (1)