عسل
زندگی و حفظ سلامت نسلهای اینده

ترکیبات عسل  از داده های 490 گونه عسل به شرح زیر است:

اجزا میانگین( درصد) دامنه
آب 17.2 12.2-22.9
فروکتوز 38.4 30.9-44/3
گلوکز 30.3 22.9-40.7
ساکارز 1.3 0.2-7.6
مالتوز 7.3 2.7-16
قندهای دیگر 1.4 0.1-3.8
اسید گلوتونومیک 0.57 0.17-1.17
خاکستر 0.17 0.02-1.30
نیتروژن 0.04 0.00-0.13
پی هاش 3.91 3.42-6.10

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 8 شهریور 1392  ساعت 03:58 ب.ظ | نظرات (2)