علی عسکری(رئیس سازمان صداوسیما):
«در برنامه هفت اشتباه کردند و تذکر لازم در این خصوص داده شده است؛ در این زمینه حق با ابراهیم حاتمی کیا است.»

آقای عسکری!
اما از حرف حاتمی کیا به حق تر هم داریم، حق با آقا سید مرتضی، سیدشهیدان اهل قلم و استاد ابراهیم حاتمی کیا بود که گفت:
•⇦ «فحش اگر بدهند آزادی بیان است، جواب اگر بدهی بی فرهنگی است! سوالی اگر بکنند آزاد اندیشند، سوال اگر بکنی تفتیش عقاید! تهمت اگر بزنند در جستجوی حقیقتند، جواب اگر بدهی دروغگویی! مسخره ات بکنند انتقاد است، جواب اگر بدهی بی جنبه ای! اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند، اگر از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی! حزب اللهی بودن” را با همه تراژدی هایش دوست دارم.»

و در جای دیگر هم گفت:
•⇦ «در جمهوری اسلامی همه آزادی بیان دارند به جز بچه حزب اللهی ها!»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

تاريخ : دوشنبه 23 بهمن 1396  | 11:29 ق.ظ | نويسنده : زارع-مرادیان | نظرات 0