امکانات طبيعي ايران براي کشت ارگانيک

امکانات طبيعي ايران براي کشت ارگانيک

امکانات طبيعي ايران براي کشت ارگانيک

 

امکانات طبيعي ايران براي کشت ارگانيک


به گفته کارشناسان و مسئولان ارشد بخش کشاورزي،کميته محصولات ارگانيک در سال 1380 به دستور معاون زراعت در سازمان حفظ نباتات کشور تشکيل شد. کل سطح کشت محصولاتي که در کشور بدون استفاده از سموم و کودهاي شيميايي توليد شده اند حدود 239462 هکتار است که شامل 125802 هکتار محصولات باغي و 113659 هکتار محصولات زراعي است.

شرايط اقليمي خشک و نيمه خشک کشور ما براي کشاورزي ارگانيک مساعد است به دليل اينکه تاثير نهاده هاي مورد مصرف در کشاورزي مدرن (به ويژه کود و سم) در اين اراضي کمتر است و همچنين مصرف کودهاي آلي در اين زمينها باعث افزايش سريع حاصلخيزي خاک و نفوذپذيري آن نسبت به آب مي شود.

 باتوجه به اينکه 2/1درصد اراضي کشاورزي جهان در ايران قرار دارد و فقط حدود 3/0 درصد سموم مصرفي جهان در ايران مصرف مي شود ميزان سطوح کشت محصولات زراعي و باغي که توليد آنها بدون استفاده از کود و سم انجام مي گيرد به ترتيب 1 و 2/7 درصد از کل سطوح کشت محصولات زراعي و باغي کشور را تشکيل مي دهد.

خوشبختانه هنوز درايران مناطقي دور افتاده وجود دارند که به علت عدم دسترسي به مواد شيميايي هيچگونه کود يا سم مورد استفاده قرار نمي گيرد و توليدات ارگانيک دارند. چنانچه اين باغ ها، مزارع و ساير مراکز توليد کشاورزي شناخته شوند با بهره گيري از تکنولوژي و علوم جديد مي توان موجب افزايش توليد گشته و حتي توليدات را با قيمت مناسب براي صادرات يا مصرف داخلي به فروش رساند و موجب فقرزدايي در اين مناطق محروم شوند.

 در اکثر آزمايش ها به هنگام مصرف کودهاي حيواني، اثرات آنها مانند کودهاي شيميايي در افزايش عملکرد در سال اول چشمگير نبوده بلکه تاثير آنها معمولا در گذشت زمان مشهودمی باشد.

در اثراستمرار مصرف کودهاي حيواني در خاک هاي آهکي، pHخاک کاهش يافته و درنتيجه علاوه بر بهبود خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک هاي زراعي، حلاليت تعدادي از عناصر غذايي به ويژه فسفر، آهن، روي، منگنز، بر و مس افزايش مي يابد و کشاورزان را از نياز به کودهاي گران قيمت نظير سکوسترين آهن 138 بي نياز مي کند.

به منظور توسعه فرهنگ استفاده از محصولات ارگانيک و نقش مهم آن در سلامتي افراد جامعه با ايجاد آزمايشگاهها اندازه گيري سطح سموم و آفت کشها درمحصولات کشاورزي، ايجاد قوانين استاندارد براي محصولات و نهاده هاي مورد کاربرد در بخش کشاورزي، ايجاد مراکز تحقيقاتي، ايجاد نظام خاص صنايع غذايي، ايجاد بازارمحصولات ارگانيک و درنهايت ايجاد يک سيستم مديريت کشاورزي ارگانيک در عرضه مطمئن باشد.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  08:54 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0