کشاورزی ارگانیک وفرا ارگانیک

کشاورزی ارگانیک وفرا ارگانیک

کشاورزی ارگانیک ، نظام زراعی مبتنی بر اصول اکوسیستم زراعی، تمرکز بر حاصلخیزی خاک و سلامت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی و  منطبق بر شرایط اجتماعي و شاخص های اقتصادی منطقه ای و محلی می باشد. کشاورزی بیودینامیک در واقع سطح بالای نظام ارگانیک   شامل ابعاد روحانی با ساختار ریتم های کیهانی  ،نیروی حیاتی، کیفیت،تدارکات بیودینامیک  ، موجود زنده مزرعه است  که به صورت کشاورزی فرا ارگانيک عنوان می شود .


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  08:55 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0