هواي تازه

هواي تازه

گردش خوب هوا براي خنک سازي، گرم کردن، رساندن Co2 به گياه، خارج کردن گازهاي نامطلوب مانند اتيلن لازم و ضروري است. گياهان به گردش هواي کافي اطرافشان همچنين هواي مناسب اطراف قلمه و ريشه احتياج دارند. تهويه کم محيط باعث رشد قارچ هاي انگلي ، کپک و امراض گياهي مي شود.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:02 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0