عملی کردن مفهوم کشاورزی پایدار به وسیله کشاورزی آلی

عملی کردن مفهوم کشاورزی پایدار به وسیله کشاورزی آلی

عملی کردن مفهوم کشاورزی پایدار به وسیله کشاورزی آلی

در سالهای اخیر بحث کشاورزی پایدار در بسیاری از مجامع علمی مورد توجه وتاکید قرار گرفته .

استفاده از کودهای الی در کشاورزی که به عنوان کشاورزی  آلی مطرح است بی تردید یکی از راههای رسیدن به مفهوم کشاورزی پایدار است. در کشاورزی آلی با برگرداندن بقایای گیاهی به زمین وهمچنین با استفاده از کودها و مواد بهساز آلی نیازی به استفاده از  کودهای شیمیایی نیست همچنینی مقدار ماده آلی خاک در سطح مطلوبی حفظ میشود.

درمیان روشهای متعددی که برای تبدیل ضایعات آلی به کودهای آلی وجود دارد روشهای کمپوست و ورمی کمپوست از همه مناسبترند.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:11 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0