هوموس

هوموس

هوموس

یک ماده بیو شیمیایی است که در لایه های بالایی خاک که تیره رنگ است تشکیل میشود خود هوموس به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه دیده میشود هوموس  از موادی مانند اسیدها (هومیک و فولیک) بکتریها و قارچها تشکیل شده است وبا مواد معدنی وکانی خاک مخلوط شده ساختاری اسفنجی و قابل تهویه به خاک میبخشد.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:12 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0