فرایند تولید ورمی کمپوست

فرایند تولید ورمی کمپوست

فرایند تولید ورمی کمپوست

ورمی یک کلمه لاتین به معنی کرم است ودر فرایند تولید ورمی کمپوست از کرمهای خاکی وریز جانداران برای تبدیل ضایعات آلی به ماده سیاهرنگ وغنی از مواد غذایی مورد نیاز گیاهان بابوی خاک که ورمی کمپوست نامیده می شود استفاده می کنند.

دراین فرایند که اکسایش زیستی وپایدار شدن مواد آلی در نتیجه فعالیت مشترک کرمهای خاکی وریز جانداران صورت میگیرد برخلاف فرایند تولید کمپوست مرحله گرمایی وجود ندارد وکرمهای خاکی عامل خرد وریز کردن وهوادهی توده می باشند.

ورمی کمپوست در واقع شامل فضولات کرمهای خاکی مواد آلی که به طور جزئی تجزیه شده اند کپسولهای تخم کرم خاکی و سایر ریز جانداران است.

تاریخ استفاده از ورمی کمپوست به قبل ازمیلاد مسیح برمیگردد وشخصی به نام مارکوس کاتو در دو هزار سال قبل از ورمی کمپوست استفاده کرده است .کلوپاترا ملکه مصر قوانینی برای حفاظت از کرمهای خاکی وضع نموده بود. چارلز داروین نیز حدودا یک قرن پیش با مطالعه کرمهای خاکی مشاهده نموده بود کرمهای خاکی هر روز به اندازه وزن خود ضایعات مصرف می کنند.او به این نتیجه نیز رسیده بود که کرمهای خاکی شرایط خاک را بهبود بخشیده وباروری گیاهان را به طور چشمگیری افزایش می دهند.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:18 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 3