شکلهای مختلف کنترل بیولوژیک در کنترل آفتهای گیاهی

شکلهای مختلف کنترل بیولوژیک در کنترل آفتهای گیاهی

شکلهای مختلف کنترل بیولوژیک در کنترل آفتهای گیاهی

* حفاظت دشمنان طبیعی

*رها سازی دشمنان طبیعی تکثیر یافته

*آفت کشهای میکروبی (ریز جانداران)

(پارازیتوئید معمولترین نوع دشمن طبیعی آفتها می باشد)


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:19 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0