پارازیتوئید.سوپر-مالتی وهیپر پارازیتیسم

پارازیتوئید.سوپر-مالتی وهیپر پارازیتیسم

پارازیتوئید.سوپر-مالتی وهیپر پارازیتیسم

پارازیتوئید معمولی ترین نوع دشمنان طبیعی علیه حشرات آفت هستند برخلاف پارازیت حقیقی پارازیتوئیدها میزبانانشان را می کشند وچرخه زندگی خود را روی یک میزبان کامل می کنند.

اگر پارازیتوئیدها به میزبانشان بعد از حمله اجازه رشد را بدهند در این صورت کوینوبیو نت خوانده می شوند در مقابل ایدیو بی نتها بعد از حمله اجازه هیچگونه رشد ونموی را به میزبانشان نمیدهند.

سوپر پارازیتیسم : زمانی رخ می دهد که تعداد زیادی تخم از یک گونه به اندازه ای که قادر به بقا در میزبان باشند گذاشته می شود.

مالتی پارازیتیسم : اگر دو یا چندین فرد از گونه های متفاوت در یک میزبان مناسب وجود داشته باشند مولتی پازیتیسم اتفاق افتاده است.

هیپر پارازیتیسم : زمانی که یک پارازیتوئید به پارازیتوئید دیگر حمله کند اصطلاحا هیپر پارازیتیسم صورت گرفته که این امردر روند دفع آفات بسیار نامطلوب میباشد.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:20 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0