شرایط محیطی زندگی کرمها

شرایط محیطی زندگی کرمها

شرایط محیطی زندگی کرمها

الف- دما :منظور از دما در حقیقت دمای مواد بستری است ودمای هوا مد نظر نمی باشد.تجزیه مواد آلی موجب تولید حرارت در سیستم می شود .فعالیت کرمهای خاکی از طرفی باعث ایجاد حرارت در سیستم می شود که به دنبال آن فعالیت وجمعیت ریز جانداران افزایش می یابد. از طرف دیگرکرمهای خاکی باعث تهویه سیستم و خروج گرما از ان می شود دمای واحدهای متعادل تولید ورمی کمپوست بین 15-25 درجه است . دمای مناسب برای گونه ایزینیا فوتیدا 20-30 درجه سانتی گراد است هرجند در شرایط به خصوص (زیر سایه) این کرمها دماهایی بیش از 45 درجه را هم تحمل میکنند.افزایش سطح خارجی وتماس با هوا نسبت به حجم  مواد بستری کمک شایانی به خروج گرما میکند.

ب-رطوبت: کرمهای کمپوستی برای حرکت در درون مواد ومرطوب نگهداشتن پوست خود برای تنفس محیط مرطوب را می طلبند از سوی دیگر رطوبت زیاد در سیستم باعث ایجاد شرایط بی هوازی میشود.کرمهای کمپوستی در رطوبت های حدود 40% مواد بستری زنده می مانند رطوبت مناسب برای کرمهای گونه ایزینیا اندری 80% تا90% می باشد وبرای گونه ایزینیا فتیدا 70% تا 80% و برای گون اگز کاواتوس بین 76% تا83% می باشد در صورت وجود مخلوطی از این کرمها رطوبت مناسب 80% میباشد.

ج-تهویه وساختمان مواد: کرمها اکسیژن را از طریق پوست مرطوبشان جذب می کنند و به محیطی با تهویه خوب نیاز دارند تا از گرم شدن زیاد محیط وایجاد شرایط بی هوازی ممانعت به عمل آید.

د- جریان ضایعات : بسیاری از مواد قابلیت تبدیل شدن به ورمی کمپوست را دارند. ترکیب مواد وضایعات عملیات فراوری را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از ضایعات مستقیما به بسترها اضافه می شوند در حالی که برخی دیگر نیاز به کاهش اندازه و مخلوط شدن با مواد افزودنی تا ترکیبشان برای تولید ورمی کمپوست مناسب گردد.قبل از احداث واحدهای تولید ورمی کمپوست باید نوع ومیزان ضایعات در دسترس در محل ارزیابی شود تا در اینده دچار مشکل نشوید.

ه- اندازه ذرات: کاهش ضرات برای تبدیل ضایعات به شکل مناسب برای تولید ورمی کمپوست ضروری است این عمل با افزایش سطح ویژه برای ریز جانداران وتسهیل هضم مواد در دستگاه گوارش کرمها موجب افزایش سرعت فراین می شود.اگر اندازه ذرات کمتر از 5 میلیمتر باشد شرایط را به سمت بی هوازی شدن فرایند پیش میبرد که این مورد نیز نا مطلوب می باشد.

و-تیمار اولیه: بعد از فراوری اولیه مواد لازم است که برخی از تیمارها اعمال شود از جمله هضم اولیه مواد در فرایند هوازی یا شستشوی مواد. بسیاری از ضایعات برای اضافه شدن به بسترهای تولید ورمی کمپوست نیاز به کمپوست شدن اولیه دارند.این عمل مواد سمی مانند امونیاک را از بین می برد. شستشوی مواد نیز برای افزایش فعالیت کرمهای خاکی وهمچنین کیفیت محصول نهایی ضروری است. این تیمارها به خصوص برای کودهای دامی قبل از فرایند تولید ورمی کمپوست ضروری اند.

ز-تعدیل نسبت کربن به نیتروژن :برای اطمینان از کار امدی فرایند تولید ورمی کمپوست لازم است که مواد غنی از نیتروژن مانند زباله ولجن فاضلاب با مواد کربن دار مخلوط شوند تا نسبت کربن به نیتروژن حدود 20-25 به 1 باشد. مواد کربن دار که به انها مواد پر کننده نیز میگویند پایداری ساختمان تبادلات گازی وشرایط تهویه ای مناسب را فراهم می کنند این مواد شامل خرده های کاغذ خرده های مقوا برگ خشک درختان کمپوست پوست نارگیل کاه خرده چوب وخاک اره هستند.

ح- مواد بهساز معدنی : این مواد برای تنظیم اسیدیته مواد به کار می رود .مواد معدنی قابل استفاده برای افزایش پی هاش آهک دولومیت ویا خاک سنگ است مواد اسی زا مانند گوگرد برای کاهش پی هاش به زیر 8 به کار می رود.


+  نوشته شده در   چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت  09:24 ق.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 0