دشمنان طبیعی کرمهای خاکی

کرمهای خاکی دشمنان طبیعی دارند ازاین میان میتوان به بیماریهای

کرمهای خاکی دشمنان طبیعی دارند ازاین میان میتوان به بیماریهای برفک وگال وجانورانی مانند موش کور گوش خیزک صد پاها کنه ها سوسکهای زمینی قورباغه ها وزغها وابدزدکها اشاره کرد . در صورتی که مدیریت صحیحی در تنظیم شرایط محیطی اعمال شود چندان مشکل ساز نیستند.برای مثال کنه ها که به رنگهای سفید وقرمز دیده میشوند در رطوبتهای زیاد رشد وتکثیر پیدا می کنند با کاهش درصد رطوبت توده ها به حدود 70% جمعیت انها شدیدا کاهش می یابد . از دشمنان دیگر میتوان به پرندگان حشره خوار مثل سینه سرخها وحلزونها اشاره نمود البته کرمها به لرزش وصدای خش خش خیلی حساسند ومی گریزند به همین علت است که هنگام شخم به اعماق زمین فرو میروند.


+  نوشته شده در   جمعه 1 شهریور 1392 ساعت  02:55 ب.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 1