شناسایی انواع کرمهای کمپوستی

گونه های مهمی از کرمهای کمپوستی را که در توده های کمپوستی یافت میشوند در زیر با نام علمی ومشخصات خاص توصیف میکنم

DENDRODRILUS RUBIDUS

این گونه کرم خاکی بسیار کوچک ورگ پشتی ان از قرمز سیر تا صورتی متغیر است وتوسط دمی با نوک زرد مشخص است. رنگ شکم انها روشن تر است ودر لایه سطحی مواد قابل تجزیه ویا زیر تنه های درختان افتاده در جنگلها فراوان یافت میشود.در مراتع وتوده های کمپوستی مدفوع دامی فراوانند طول بدن کرم بالغ حدود 13 سانتی متر وکلفتی اش به اندازه مداد است

EISENIA HORTENSIS

این کرم خاکی کوچک در قسمت جلوی بدن صورتی رنگ است ولی وقتی از خاک تغذیه می کند رنگ ان متمایل به خاکستری میشود در لاشبرگهای عمیق جنگل وخاک باغچه های غنی از مواد الی ودر زیر توده های کودی یافت میشود

EISENIA VEETA

خصوصیات این گونه شبیه گون ایزینیا فوتیدا است با این تفاوت که اندازه بدن ان بزرگتر است ورنگ بدنش به صورت نوارهای متناوب زرد وقرمز است وهنگام تحریک مایع زردی از خود خارج می کند

EISENIA FOETIDA

این گونه در بعضی منابع E. FETIDA نیز نامیده میشود

اندازه این خانواده متوسط است بدن استوانه ای به طول 35 تا 130 میلی متر دارد قطر این کرم بین 3 تا5 میلیمتر متغیر است

رنگ بدن بنفش  قرمز قرمزتیره وقرمز مایل به قهوه ای است

بدن این نوع ازکرمها از80 تا 110 بند تشکیل شده وکمر بند جنسی انها بین بندهای 24 -32 قرار دارد سن این کرمه از 1 سال تا 2 سال متغیر است

LUMBRICUS RUBELLS

این کرم اندازه متوسط دارد وطول بدنش 40 تا150 میلی متر میرسد رنگ این کرم درقسمت پشت رنگین کمانی میشود

کمر بند جنسی ان در بندهای 31 تا 37 قرار دارد  شکل دم ان پهن می باشد

شکل کمر بند جنسی ان زینی شکل می باشد

PERIONYX EXCAVATUS

این گروه کرمها به نام کرمهای ابی هندی معروفند از دامنه های هیمالیا تا زمینهای پست مالزی یافت میشوند.

این کرمها رنگ متغیری از لحاظ سنی دارند تازمانی که به 70 میلیمتری نرسیده اند رنگشان ابی و سپس فسفری رنگ میشوند کمربند جنسی این گونه بین حلقه های 13 تا 17 می باشد

EUDRILUS EUGENIAI

اسامی مختلف ان عبارتند از کرم شبنم افریقایی کرم ببری ژاپنی  کرم قرمز کالیفرنیایی و...

اینکرم تولید کننده حفره در خاک می باشد بیشتر برای طعمه ماهی مناسب هستند وسرعت تکثیر بالایی دارند نسبت به درجه حرارت پایین وتغییر محیط زندگی بسیار حساسند

DEDROBAENIA VENETA

این کرمها اندازه نسبتا درشت وسرعت تکثیر کمی دارندوبه درد تولید ورمی کمپوست نمی خورندکمر بند جنسی انها بین 26 و32 است


+  نوشته شده در   جمعه 8 شهریور 1392 ساعت  05:28 ب.ظ  توسط  محمد رضا ابراهیمی بسابی  نظرات 3