تاريخ : جمعه 1 شهریور 1392  | 10:36 ب.ظ | نویسنده : محمد رضا ابراهیمی بسابی

این منطقه از شرق به کوههایی بانام

 

این منطقه از شرق به کوههایی بانام کوه بر افتاب که از شمال به جنوب کشیده شده است. در این کوهها حفره هایی وجود دارد که از انها بخار گرم بیرون می اید ودر زمستان چوپانان از گرمای ان استفاده میکنند.قطر این حفره ها از 10سانتی متر تا 60 سانتی متر متغیر است.

درشمال شرقی این کوه رشته کوههای کوچکی وجود دارد به نامهای کنج اغل که انتهای ان به به کنج سرخ میرسد وتوسط یک گردنه به دشت جاغنستان وگود حرم متصل میشود. بعد ان کوهی به نام کوه دودی است که بسیار سخت وناهموار است بعداز ان کوه شمسی است که لابه لای صخره های عقابهای طلایی لانه دارند.

در کوه شمسی نیزحفره های بخار وجود دارند در کنار این کوه اب انباری باقطر تقریبی 3 متر باعمق 2 متر وجود دارد که با اب باران پر شده ودامداران از ان برای دامهای خود استفاده میکنند. این کوه به کوه قلعه متصل است کنار این کوه اب انبار دیگری با قطر 4 متر وعمق 5 متر وجود دارد ومورد مصرفش مانند انباری قبل است.

درشرق کوه قلعه کوه سندو و کوه اکبر اباد کوه کهن  دره انجیر کوه سفید که از سمت جنوب شرقی به کوه بیدان متصل است.درجنوب کوه سفید کوه سیاه قرار دارد این کوه به هیچ کوهی متصل نیست.

حد فاصل کوههای ذکر شده وکوه سیاه دشتی به نام دشت گوارون قرار دارد جنوب گوارون کوهی به نام لک مرخونه واقع شده وبعضی معتقدند گنجی دران پنهان است.

در غرب این منطقه نیز کوههای مرتفعی وجود دارند که مرتفعترین انها کوه باجگان است این رشته کوه که از شمال غرب شیطور به سمت جنوب کشیده شده در بلندترین نقطه به 2890 متر میرسد که به نام میل باجگان معروف است که درسالهای دور مامن کل وقوچ  بوده ویوز پلنگ ایرانی نیز دران دیده شده است.شرق این کوه به طرف سبزدشت گودهای زیادی وجود دارد که دزیر به نام بعضی از انها اشاره میشود:

گود پنج چهار

لک بیکند

کت کمچه

در پهن

در مرغو

در سرگردون

در مرسگو

گمبه بی بی یو

زیر میل

در تغم

در پهن پایین

در برو

درزدار

کوهبندو

دهنه باجگان

یک کوه منفرد نیز بین روستاهای شیطور وبرکوه به نام کمر برکوه وجود داردنظرات 4