عقاب طلایی خسته در جاده سیریزبافق


 

گنجشک در لانه (چغوت به گویش محلی)


گوساله فضول


این همون عقاب خسته بود توی چند مرحله بلند شد و بعد از مسافت کوتاهی نشست


 

خروس با غیرت زیبا


خرگوش باهوش بازیگوش صحرا


موش کورهایی که فقط اثار کنده کاریشون رو دیدم


و این بوته خار سرگردان که با باد همراه بود


 نظرات 0