مجموعه‌های طرح‌های گرافیکی محرم

افتخار دارم که با مسجدنما همکاری می‌کنم. مجموعه‌هایی از بهترین طرح‌های گرافیکی متناسب با محرم که به همت دوستانم در مسجدنما گردآوری شده‌اند، تقدیم شما باد. شما هم اگر مجموعه طرح‌های مناسبتی دیگری سراغ دارید حتما به مسجدنما معرفی کنید:

http://masjednama.ir/post/moharram-links