برنامه ویژه هیات میثاق امشب برای حاجی مهدوی: پناهیان، کریم منصوری، میثم مطیعی

برنامه ویژه هیات میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام 

وداع با حضرت آیت الله مهدوی کنی

امشب (چهارشنبه) پناهیان، کریم منصوری، میثم مطیعی