بسته هفته 36 مسجدنما هم رسید!

این هفته هم مثل خیلی از هفته‌های دیگه مناسبت‌های غریب و کمتر شنیده شده‌ای داره که سعی کردیم به بعضیاش بپردازیم. این شما و این بسته محتوایی و گرافیکی مسجدنما برای هفته اول آذرماه 1393

   

حجم: 1017 کیلوبایت    حجم: 1016 کیلوبایت