ویدئوی پیوست فرهنگی

انتقال مفاهیم علوم انسانی در قالب کلیپ های ساده از کارهای جدیدی پایگاه پژوهشی تحلیلی راهبردی هست، در پرونده درآمدی بر پیوست فرهنگی این مفهوم در قالبی جذاب برای فهم بهتر مخاطب از این مسئله منتشر شده.

«پیوست فرهنگی چیست؟» با تعریف و شرح مسئله پیوست فرهنگی به اهمیت توجه به این موضوع و تبیین وضعیت فعلی این مسئله در کشور می پردازد. 


-- 

« لاخَیرَ فِی قَلبٍ لایَخشَع وَ عَینٍ لا تَدمَع وَ عِلمٍ لا یَنفَع »
خیری نیست در قلبی که خاشع نباشد در برابر خدای متعال، خاشع یعنی شکسته
خیری نیست در چشمی که اشک نریزد 
و علمی که انسان دانسته هایی داشته باشد که نفعــی برایش نداشته باشد.


از حِکم حضرت امیرمومنان صلوات الله علیه در محضراستاد آیت الله محمد شجاعی