بنر دعای ورود به مسجد

 

طرح بنر دعای هنگام ورود به مسجد که توسط بچه های بهشت، در اندازه 120 در 85 برای شما بزرگواران آماده شده رو میتونید با تلیک روی تصویر زیر دریافت کنید: