نزن به تخته!

چرا می گوییم "بزنم به تخته"؟ نمی گوییم "ماشاءالله"
 
یکی از دوستان نقل میکند که یک روزبایکی از دوستان انگلیسی خود چت میکردم بهش گفتم کار تو خیلی عالی بود.
بهم گفت بزنم به تخته(Touch wood)
سپس گفت شما مسلمونها حتما به جای این اصطلاح چیزی دارید من گفتم ماهم همین را استفاده میکنیم
رفیقم خیلی تعجب کرد و گفت عجب! بهش گفتم چه چیز عحیبی بود؟
اون گفت ما منظورمان از تخته همان تخته صلیب است که شر خوناشامان و پلیدی را از ما دور میکند! تازه فهمیدم که سالهاست که ما به صلیب پناه میبریم از چشم بد وشور 
ما نادانسته بحای اینکه با گفتن: بسم الله، ماشاءالله، ولا حول ولا قوة الابالله به الله پناه ببربم به چوب وتخته صلیب پناه میبردیم!
ای کاش اصل هرکلمه را قبل از اینکه به زبان بیاوریم بشناسیم.
تا بحال اگر نادانسته میگفتیم اشکالی نداره چون نمیدونستیم.
اما از این به بعد این کلمه خرافی را بکار نبریم.
چون ما مسلمانیم.
 
بسم الله، ماشاءالله، ولا حول ولا قوة الابالله 
 
سبحان الله