خائن به میهن

دکتر عادل پیغامی:
کتابی را اخیراً ما ترجمه کرده‌ایم به اسم «نیکوکاران بدکار»، نوشته آقای چانگ، استاد اقتصاد توسعه دانشگاه کمبرج انگلستان، آقای چانگ خودش کره ای الاصل است، این کتاب بسیار خواندنی است. می‌گوید؛ ما در سال 1960 بچه راهنمایی بودیم، کره در ابتدای پیشرفت خود بود، زمانی که شرکت سامسونگ تنها یک شرکت کوچک خرید و فروش الیاف بود. در مدارس به ما گفتند دولت ارز کم دارد، و ارز باید برای انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته در کشور خرج شود. در مدارس راهنمایی به ما گفتند؛ هر جا در خانه فامیلتان رفتید و دیدید که حتی یک شکلات خارجی دارند؛ بدانید این خائن به میهن است؛ بیائید و اسم او را بعنوان خائن در تابلو مدرسه بزنید!
البته من یادم نمی‌آید که اسم کسی را به تابلو مدرسه زده باشم، اما بارها می‌رفتیم به خانه فامیل و اگر می‌دیدم که شکلات خارجی دارند، آرام در دلم می‌گفتم؛ خائن به میهن! خائن به میهن!