آرام باشیم

سلام علیکم
با این پیام های دوستان وقتی ما غذا داریم ولی بقیه ندارند، غذا برایم ناگوار می شه.
بنده حاضرم تمام وعده های غذایی خود را با دوستانی که در رزرو غذا ((قاصر)) بودند نصف کنم.🍲 نصف غذا، نیازم را مرتفع می کند.
فقط توی گروه پیام بدید که ((نصفش را (بنده) خوردم.))
 غالباً میز دوم یا اول می نشینم. می توانیم با هم بخوریم.

لطفاً پیامک بدید.  تلگرام را کمتر چک می کنم.
#نصف_غذا
#نظام_دوستی
#روابط_غیر_پولی
یا حق

#آرام
متن بالا تأثیرگذارترین پیام این روزهای اخیر بود که در گروه تلگرام غذای دانشگاه امام صادق علیه‌السلام که من از آن به #رستوران_مهربانی تعبیر می‌کنم، خواندم.
#آرام_باشیم! آرام را امام صادقی‌های امروزی می‌شناسند. دانشجوی صاف و باصفایی است؛ خداحفظش کند.
@Pavaraqi