اصلاح فرهنگ مقدم است بر اقتصاد

در جامعه ای که دانشجویانش با رویای استخدام در فلان شرکت نفتی و بهمان بانک درس بخوانند!

و پدرانش تا ۳۰ سالگی خرج فرزندشان را بدهند که درس بخواند و مدرک بگیرد به امید آنکه در جایی استخدام شود!
و در خواستگاریها اگر پسر استخدام رسمی فلان اداره و شرکت نباشد به او زن ندهند و بیکاره اش بدانند!

و جوانانش به جای #تلاش برای #کسب_وکار به هر دری میزنند تا به #استخدام درآیند تا مگر آب باریکه ای داشته باشند و ترجیح میدهند به جای فروش محصول کار و تلاش خود، #وقت_فروشی کنند ولو هیچ محصول و خدماتی تولید نکنند، و در کسب روزی محتاج نظر مساعد فلان مدیر و رییس اداره شان هستند تا مگر با ترفیع و پاداشی آنها را بنوازد و چشم به زبان و قلم او دوخته اند...

در این جامعه سخن گفتن از تقویت #تولید_ملی و تبلیغات برای #مصرف_کالای_داخلی در رسانه ها فایده ای ندارد!

این جامعه در بنیانهای فرهنگی خود دچار  مشکل شده است، وابستگی به اداره و شرکت و مدیر و رییس در کسب روزی در زندگی شخصی، وابستگی به تولید خارجی در سطح ملی را تقویت میکند!

چنین مردمی که زحمات کارگر  و مهندس ایرانی و خون دل کارخانه دار ایرانی را درک نکرده اند و نمیدانند که برای تولید حتی یک پیچ! چه زحمتی باید کشیده شود، معلوم است که خریدن یخچال ایرانی و یخچال سامسونگ کره برایشان تفاوتی ندارد! آخر این مردم از کار کردن فقط #پشت_میزنشینی را فهمیده اند!

پس کمی از تبلیغات فرمالیته و سطحی و دستوری #مصرف_کالای_داخلی بکاهیم و به جای آن به تقویت #فرهنگ_کار و تلاش و #کسب_وکار های کوچک  فکر کنیم!
***
دغدغه

https://telegram.me/salaridaghdaghe