برنامه نواب؛ به قلم دکتر بهنام طالبی

به مناسبت سالروز شهادت نواب صفوی 

معمولا نواب صفوی بزرگ مرد تاریخ ایران اسلامی را به عنوان یک چریک انقلابی که صرفاً اهل اقدام نظامی علیه دستگاه طاغوت بوده است می شناسند درحالی که ایشان ظاهرا از اولین تئوریسین های طراحی حکومت اسلامی و به تعبیری نظام سازی دینی قلمداد می شود. نواب در زمانی که کمتر کسی به فکر تبدیل ساختارهای حکومتی مبتنی بر شرع مقدس بود، الگوهای جالبی از عناصر اصلی نظام اسلامی مبتنی بر دستگاه شریعت ارائه می دهد تا افق های امکان تحقق جامعه و حکومت دینی را به رخ دوستان کوتاه اندیش مخالف حکومت دینی و دشمنان معاند ضد دین بکشاند. دیدگاه نواب در این مورد را می توان در کتاب برنامه حکومتی فدائیان اسلامی مشاهده کرد که به قلم خود ایشان به نگارش درآمده است

خلاصه ای از برخی نظریات جالب ایشان در ادامه تقدیم حضور می گردد: به امید آنکه بعد از گذشت سه ده از انقلاب اسلامی، بتوانیم ساختارهای التقاطی خود را به نظامات ناب مستخرج و منکشف از متن منابع اسلامی سوق دهیم:

در مورد نظام اقتصادی روحانیت ایشان معتقد بود که باید وجوهات شرعی و حق المنابر و... به نهاد مرکزی اقتصادی حوزه واریز شود(نه به دست خود روحانیون و مراجع داده شود)

 ارتزاق مالی حوزه از این نهاد مرکزی تأمین شود لذا دیگر هیچ روحانی چشمش به دست مردم نیست و شئوناتش حفظ خواهد شد، همچنین مدیریت اقتصادی حوزه از نهاد واحد و سیاست گزاری های منسجم نشأت خواهد گرفت. ایشان پیشنهاد می دهد که از سرمایه این نهاد اقتصادی حوزه که به نوعی وزارت خانه اقتصادی نظام حوزه تلقی می شود باید تعدادی کارخانه و ... ساخته شود که برای حوزه سودآوری داشته باشد.

نواب در حوزه سینما، نظام آموزش و پرورش و برنامه های درسی دانشگاه و دبیرستان ، نظام قضاء و .... پیشنهادهای کاملاً کاربردی دارد و خطاب به شاه ملعون می گوید اگر درصدد اجرای این برنامه ها باشی ما هم به تو کمک خواهیم کرد ولی اگر راه دیگری برگزینی علیه تو خواهیم بود...
بهنام طالبی
دانشجوی دکتری؛ الهیات