آرامش با کتاب

قفسه | Qafase.ir, [۲۷.۰۱.۱۷ ۱۸:۳۹]
#زنگ_معرفت
امام علی (ع):
کسی که با کتاب آرامش یابد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.

#نیمکت_نشینان
ارسالی از مبین رنجبر

📙نیمکت|نشریه طنز نوجوانان @nimkatetanz