صحیفه‌خوانی در اعتکاف

💥 حضرت آیت الله امام خامنه ای:

📿اعتکاف بیشتر یک کار فردی است؛ ایجاد یک ارتباط با خداست.

⛔️ جوری نشود که برنامه‌های جمعی این مراکز اعتکاف، حال خلوت و حال ارتباط فردی و قلبی با خدا را در افراد ضعیف بکند یا بگیرد.

✅ مجال بدهند؛ وقت بگذارند؛ بگذارند این جوان‌ها قرآن بخوانند، نهج‌البلاغه بخوانند، صحیفه‌ی سجادیّه بخوانند.

📔 بخصوص من در این ایام اعتکاف، #صحیفه_سجادیه را توصیه میکنم. این صحیفه‌ی سجادیه واقعاً کتاب معجزنشانی است.