آینده از آن حزب‌اللهی‌هایی است که الله را در انحصار خودشان نمی‌خواهند

بیشتر از یک هفته است که چیزی ننوشته‌ام و این برای آدمی معتاد به نوشتن «مدت مدیدی» است.

شاهد بودم که مردی که را که نه از عدالت سخنی گفتمانی و فرهنگی به زبان آورد، نه ولایت را از مظهر محبتش به جامعه انعکاس داد و نه حتی اسکتبارستیزی کرد به نام «نامزد انقلابی» به حزب‌اللهی قالب می‌کنند.

چاره‌ای نبود باید سکوت می‌کردم، چون هر چه می‌گفتم به خرج کسی نمی‌رفت، فضا بیش از اندازه عمل‌گرا شده بود و کسی حوصله نظریه شنیدن نداشت که اگر هم داشت فایده‌ای نداشت چون گزینه‌ای برای انتخاب نبود،‌من هم برای نه گفتن به حسن و نامزد انقلابی قلابی رفتم و به سید مصطفی رای دادم.

وقتی فرصت فقط برای «نه گفتن» هست چیز زیادی برای بافتن نمی‌ماند، جز اینکه آینده از آن حزب‌اللهی‌هایی است که الله را در انحصار خودشان نمی‌خواهند.

منبع: @khedmatnevesht در پیام‌رسان ایرانی «بله»