حسین قدیانی و آهستان از وضع عجیب آزادی بیان می‌گویند

حسین قدیانی حرف حقی زد. وضعیت آزادی و آزادی بیان در جمهوری اسلامی عجیب و خنده‌دار است. یک مسوول مملکت که همه چهل سال گذشته را در نهادهای مختلف نظام حضور داشته، طی تبلیغات انتخاباتی به سرتاپای همین نظام حمله می‌کند و کسی کارش ندارد، آن‌وقت یک وبلاگ‌نویس کارگر بیچاره با روزی ۲۰ نهایتا ۱۰۰ بازدید روزانه، بخاطر حرفهایی شبیه آن، به زندان می‌افتد و بعد از مدتی جنازه‌اش را تحویل خانواده‌اش می‌دهند! همیشه همین‌طور بوده. به قول آژانس شیشه‌ای همیشه گوشت قربانی همین مردم ساده و بیچاره بوده‌اند. نوش جان مسوولان.

منبع: @ahestan_ir