چرا انقلاب اسلامی را نمی‌فهمیم؟

بسم الله الهادی 
مشکل کجاست؟  
دستگاه محاسباتی غربی ها مشکل تحلیلی دارد که نمی تواند مناسبات انقلاب اسلامی را فهم کنند، حالا چرا آقايون انقلابی توان فهم و تحلیل مناسبات مردم ایران را ندارند؟ چرا تحلیل هايشان اینقدر متفاوت با تصمیمات مردم است؟

منبع: کشکول؛ محمد جبارپور