آزادی بیانی که ویژه افراد خاص هست

آقایون نظام مقدس جمهوری اسلامی! آیا این فقط حسن روحانیه که می‌تونه در عرض یک ماه، قوه‌ قضائیه‌ مملکت و سپاه و بسیج و صدا و سیما و کوفت و زهر مار را با خاک یکسان کند و «تو» هم نشنود یا من و ما هم آزادیم که مدعی باشیم دستگاه قضا، جز اعدام و بگیر و ببند و حصر علما و ال و بل، هیچ کارنامه‌ دیگری ندارد؟!

#حسین_قدیانی

Pavaraqi.ir

@Pavaraqi