نگاه جبهه‌ای به احمدی‌نژاد

بسم الله الهادی

احمدی‌نژاد... 

گاهی اوقات حاشیه ها سخن گفتن از متن را دشوار می کند.

آنقدر هجمه رسانه ای وجود دارد که حتی دفاع کردن از برخی اقدامات او نیاز به صد بار انکار شخص و شخصیت او دارد.
واقعا #چه_کسانی از ضدانقلاب نشان دادن یا غیرانقلابی نشان دادن احمدی‌نژاد بهره می برند؟
چه بغض و کینه ای در دل برخی ایجاد شده که هنوز هم #کابوس او را می بینند و به او #ناسزا می گویند؟

#دام_رسانه_ای

چطور ما در #دفاع_از_رفتن_مدافعان_حرم می گوییم: اگر در سوریه و عراق نجنگیم دشمن جنگ را به تهران می آورد، پس چرا با همین استدلال از شخصیتی که شعارهای انقلابی را شجاعانه زنده کرد و به نیروهای حزب اللهی جان تازه ای داد حمایت نمی کنیم!؟

چرا احساس نمی کنیم که زدن احمدی‌نژاد در واقع خراب کردن دیوار انقلابی گری است که اولین خرابی این دیوار سر حزب اللهی ها را می شکند؟

چرا احساس نمی کنیم که دشمن، شادمان از سیاه نشان دادن #کل_دوران_احمدی‌نژاد است تا با آن جریان انقلابی را ریشه کن کند.

اصلی و فرعی کردن مسائل اهمیت زیادی دارد.
برای مثال باید دقت کرد که دفاع کردن و توجیه کردن اشتباهات بشار اسد خطا است، قطعا انتقادات جدی به شيوه اداره جامعه توسط بشار اسد وجود دارد اما خطای فاحش این است که در وسط این جنگ به سراغ افتراقات با او برویم. ما می گوییم بشار، الان در حکم خط مقدم مقاومت است. مسئله اصلی حفظ خط مقاومت است.

به نظرم مثَل احمدی‌نژاد الان اینگونه است، نیاز نیست اشتباهات او را توجیه کنیم اما بدانیم خط انقلابی او که به طور خاص در دولت نهم تجلی کرد، خاکریز اول است.

باید #نگاه_جبهه_ای داشت و بدانیم احمدی‌نژاد کجای این جبهه قرار دارد.

باز هم تکرار میکنم سخنم این نیست که اگر او اشتباهی انجام داد بگوییم چون در جمع ما است پس آن را ندید می گیریم، خیر، اما مسئله مواجهه با احمدی‌نژاد #مسئله_اصلی_و_فرعی کردن رفتار و کنش اجتماعی اوست، همان راه حلی که حضرت آقا در مواجهه با دولت احمدی‌نژاد گفتند. 
فتامل یا اولی الالباب... 

🆔 @Jabbarpur