بازی جرئت یا حقیقت در اردو

⁉️ جرات یا حقیقت؟!

بازی "جرات یا حقیقت" که همه مسئولین مدرسه از دست آن عاصی شده بودند با روشی متفاوت و با سوالات از پیش تعیین شده در اردو اجرایی کردم که در نهایت دانش آموزان با شور و خوشحالی مستانه و به دور از همه افعال و حرف های دون شان به سرانجام رسید.

در این حین حقیقتی از زبان یکی از دانش آموزان جالب و قابل تامل است.
سوال: اگر به جای خدا بودی و میتونستی یک چیز رو از زمین حذف کنی آن چی بود؟🤔
جواب: مدرسه☺️

📌بیاییم به جای فرار از مسئله، به حل مسئله بپردازیم...

 🆔 @zzang_tafrih