ظرفیت‌های مسجد محله خود را بهتر بشناسید

🗺جهانی بیاندیشیم
🕌محلی عملیات کنیم(مسجد محله)

اگر هر کدام از ما تلاش کنیم و مسجد محلمان را به بالاترین بازدهی ممکن برسانیم...

مسجد چه ظرفیت های #شناخته_نشده ای دارد؟
〰〰〰〰〰
منبع کانال باید به خود جرئت داد: @Jor_At