داشته‌ها و بهره‌ها؛ ما و آن‌ها

بسم الله الهادی

در جریان فتنه 88 کشته شدن فتنه آلود ندا آقاسلطان چه بهره رسانه ای و اجتماعی برای ضد انقلاب داشت؟ چه موج عمومی ایجاد شد؟ کار به جایی رسید که هر چه دفاع می کردیم باز هم عده ای باور نمی کردند.

فتنه گران با کشتن یک نفر، نظام را به چالش کشیدند اما ما با ظرفیت شهید حججی چه کردیم؟ چه موجی ایجاد شد؟ چقدر بر طرفداران انقلاب و جبهه مقاومت افزوده شد؟

داشته های ما زیاد و بهره ما از آن ها اندک است...

🆔@Jabbarpur